GroenWater

GroenWater is een Innovatief circulair (decentraal) systeem waarmee water kan worden opgevangen, bergen & hergebruiken. Dit gebeurt met een waterzuiverend kunstgrasveld die voor de gehele omgeving prachtige duurzame oplossingen biedt! 


We mochten voor dit mooie project een passend logo en website ontwerpen en realiseren.