Wigger Van het Laar

  • Restyling logo & huisstijl 

  • Ontwerp & realisatie website 

  • Diverse uitingen: advertentie, reclamebord